Bod č.47.:

MAJ/23 - Výsledek elektronické veřejné dražby id. spoluvl. podílu 1/12 k celku pozemku p.č. 10827, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení o odročení dražby)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX