Bod č.31.:

MAJ/20 - Uzavření konečné KS na pozemky, TDI a smlouvy o zřízení VB, v k.ú. Plzeň zasažených stavbou CTP Invest, spol.s r. o.–větev V7 a V10.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (budoucí smlouvy)
Příloha č.3 (kolaudační souhlasy)
Příloha č.4 (zápisy z technické prohlídky)
Příloha č.5 (usnesení Rady MO Plzeň 3 č. 360/2013)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.7 (usnesení ZMP)
Příloha č.8 (zákres TDI, VB)
Příloha č.9 (vyčíslení nákladů)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1145/2013.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:589 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX