Bod č.11.:

TAJ/2 - Informativní zprávy předložené na 18. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2013)
Příloha č.2 (termíny jednání RMO 3 a ZMO 3 na rok 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX