Bod č.8.:

OS+KUV/1 - Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období září - listopad 2013

(předkladatel:p. Tyšer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení 27.zasedání)
Příloha č.2 (Usnesení 28.zasedání)
Příloha č.3 (Usnesení 29.zasedání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX