Bod č.9.:

OVV/1 - Darování movitého majetku - vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX