Bod č.3.:

ST/2 - Odměny za II. pololetí roku 2013 pro předsedy a členy výborů - nezastupitele

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Příloha č.2 - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX