Bod č.5.:

FO/2 - 23. rozp. opatření roku 2013 - souhrnné rozp. opatření

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (23. RO)
Důvodová zpráva (23. RO)
Příloha č.1 (23. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (23. RO - podklady)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX