Bod č.4.:

FO/1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2014, rozpočtového výhledu v letech 2015 až 2017 a tvorby fondů v roce 2014

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh rozpočtu 2014)
Důvodová zpráva (Návrh rozpočtu 2014)
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu 2014 - tabulk. část)
Příloha č.2 (Návrh rozpočtu 2014 - komentář)
Příloha č.3 (Návrh rozpočtu 2014 - fin. vztah)
Příloha č.4 (Návrh rozpočtu 2014 - upr. fin. vztah)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX