Bod č.10.:

TAJ/1 - Dodatek č. 1 Statutu soc.fondu ÚMO Plzeň 3 a dodatek č.1 Pravidel používání soc.fondu ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 Statutu soc.fondu)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 Pravidla používání soc.fondu)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy)
Příloha č.4 (zápis z jednání ZV OS)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX