Bod č.6.:

OMAJ/1 - Jmenovitý plán investičních akcí na r. 2014

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1-tabulka plán investic)
Příloha č.2 (Příloha č. 2-snímek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX