Bod č.59a.:

NámS/1 - Jednání k přípravě realizace II. etapy MO v úseku Křimická – Chebská – Karlovarská ze dne 16. října 2013 na KÚ PK

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX