Bod č.13.:

FIN/1 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Příloha č.2 (rozhodnutí)
Příloha č.3 (podmínky rozhodnutí)
Příloha č.4 (technická a finanční příloha)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 105/2012)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 424/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:618 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX