Bod č.12.:

MST1/2 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1.-3. čtvrtletí roku 2013

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 315/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:365 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX