Bod č.13.:

MST1/3 - Návrh plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2014

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Chodník Ledecká 48)
Příloha č.2 (Parkoviště Brněnská 47)
Příloha č.3 (Parkoviště Manětínská 1-3)
Příloha č.4 (Stavební úpravy ul. Nad Štolou - 2. etapa)
Příloha č.5 (Stavební úpravy ul. Vinická )
Příloha č.6 (Parkoviště v ul. Nad ZOO)
Příloha č.7 (Parkoviště Ledecká ul.)
Příloha č.8 (Parkoviště Sokolovská 44a (výměník VS4L))
Příloha č.9 (Parkoviště Sokolovská 84 (výměník VS5L))
Příloha č.10 (Rozšíření parkovacích pruhů v aleji Svobody)
Příloha č.11 (Úprava cesty K Ráji)
Příloha č.12 (Stavební úpravy odlouč.prac. 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení)
Příloha č.13 (Oplocení 90. MŠ, Západní 7)
Příloha č.14 (Zřízení výtvarného ateliéru v hosp. pavilonu 78. MŠ, Sokolovská 30)
Příloha č.15 (Oplocení v areálu 7. MŠ, Kralovická 35)
Příloha č.16 (Odstranění občanské vybavenosti Vinice)
Příloha č.17 (Architektonicko-územní studie Centrálního parku)
Příloha č.18 (Dětské hřiště Sokolovská 114)
Příloha č.19 (Dětské hřiště U Jam 18-24)
Příloha č.20 (Kamerový systém Plaská 47-49)
Příloha č.21 (PD - Výstavba objektu služeb u hráze Boleveckého rybníka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:366 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX