Bod č.31.:

MSU1/4 - HBC Plzeň - uzavření smlouvy o reklamě

(předkladatel:Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Smlouva o reklamě)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření č. 66)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:383 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX