Bod č.63.:

MAJ/7 - Odkoupení spoluvlast.podílu ve výši 5/8 k celku pozemků v k.ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko starosty MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (sdělení kupní ceny)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1099)
Příloha č.8 (usnesení RMO-1 č. 314 )
Příloha č.9 (usnesení ZMO-1 č. 349/2013 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:665 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX