Bod č.82.:

MAJ/8 - Informace ve věci uzavření konečné kupní smlouvy s SK Rapid, o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 265/2013)
Příloha č.2 (sdělení SK Rapid o.s.)
Příloha č.3 (odpověď MAJ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX