Bod č.25.:

EVID/4 - Darování řadiče světelné signalizace z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (cenový odhad)
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.4 (zápis KNM 3.10.2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1115 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:630 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX