Bod č.69.:

MAJ/14 - Zrušení usn. ZMP č.189/05 a bezúpl. převod pozemků p.č. 284 a 568/2 k.ú. Malesice z vl. ČR, přísl. hospodařit St. pozemkový úřad.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SPÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko starosty MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.4 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1253 ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:671 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX