Bod č.68.:

MAJ/13 - Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 526/57 k.ú. Doudlevce od p. Beránka a pí Špiclové.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost spoluvlastníků)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 654/06, 722/08)
Příloha č.5 (KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:670 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX