Bod č.70.:

MAJ/15 - Nevyužití a zánik věcného předkupního práva na pozemku p.č. 1323, k.ú. Dýšina

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka obce Dýšina)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 652 ze dne 4. 11. 2004)
Příloha č.4 (Dopis PROP)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 5. 11. 2013)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy (mapa se zákresem, letecký snímek))
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 1251 ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:672 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX