Bod č.57.:

MAJ/1 - Výkup pozemku v k.ú. Valcha od manželů Josefa a Heleny Maškových

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (souhlas vlastníků)
Příloha č.3 (st. ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. RMO 3 č. 340 z 8. 10. 2013)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 191/2013 (ke směně s Maškovými ve stejné lokalitě))
Příloha č.6 (zápis KNM 24.10.2013)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1205 ze 14.11.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:659 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX