Bod č.58.:

MAJ/2 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavby "OZ Za Humny I.,II. - Dolní Vlkýš" - investor NUMEN, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora)
Příloha č.2 (stanoviska ORP vč. aktualizace a zákresů TDI)
Příloha č.3 (zápisy z jednání - oprava komunikací Dolní Vlkýš)
Příloha č.4 (vyjádření MO 9)
Příloha č.5 (původní zápis KNM 29. 8. 2013)
Příloha č.6 (aktuální zápis KNM 24. 10. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímky map)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1204 ze 14. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:660 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX