Bod č.62.:

MAJ/6 - Konečné vypořádání-„Na Kovářské stráni“ a Ke Kačí louži, k.ú.Černice, IRHOS spol. s r.o a prominutí pohledávky

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 381/2003)
Příloha č.2 (stanoviska ORP)
Příloha č.3 (stanoviska OSI MMP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 8)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 398/2012)
Příloha č.7 (uznání dluhu)
Příloha č.8 (žádost)
Příloha č.9 (LV č. 149)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (geometrické plány)
Příloha č.12 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.13 (mapy)
Příloha č.14 (zápis z jednání KNM ze dne 5. 11. 2013)
Příloha č.15 (zápis o odstranění nedostatků)
Příloha č.16 (usnesení RMP z 27. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:664 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX