Bod č.59.:

MAJ/3 - Konečné majetkoprávní vypořádání se spol. TEPON s.r.o. - dohoda o zrušení SoSB darovací č. 2011/002512 + prominutí smluvní pokuty

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vývoj případu)
Příloha č.2 (původní žádosti TEPONu)
Příloha č.3 (zápis z jednání 26. 7. 2013)
Příloha č.4 (původní stanoviska ORP MMP)
Příloha č.5 (zápis z jednání MAJ/ORP 23. 9. 2013)
Příloha č.6 (stanovisko PRÁV (vymáhání smluvní pokuty))
Příloha č.7 (usn. RMO 4 č. 0221/13 z 6. 11. 2013)
Příloha č.8 (usn. ZMP č. 264 z 12. 5. 2011 (SoSB) + zákres pro SoSB)
Příloha č.9 (zákres současného stavu pozemků a jejich vlastnictví)
Příloha č.10 (zápis z KNM 5. 11. 2013)
Příloha č.11 (snímky map)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 1249 z 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:661 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX