Bod č.71.:

MAJ/16 - Změna usnesení ZMP č. 423 ze dne 6. 9. 2012 ve věci směny mezi městem Plzní a ŘSD ČR.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1131/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 423/2012 )
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 489/2013)
Příloha č.4 (vyznačení dílů d2, v1, z1)
Příloha č.5 (rozsah směny dle GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:673 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX