Bod č.72.:

MAJ/17 - Změna usnesení ZMP č. 256 ze dne 23. 5. 2013 ve věci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Bytový dům Křimice“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna usnesení ZMP č. 256 ze dne 23. 5. 2013 ve věci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Bytový dům Křimice“.)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 421/2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 256/2013 )
Příloha č.3 (mapy )
Příloha č.4 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:674 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX