Bod č.61.:

MAJ/5 - Konečné smlouvy-„Obytný soubor Stráň" k.ú.Červený Hrádek a Újezd,I.R.S.rozvojová a stavební s.r.o.,insolvenční správce Ing.Nechutný

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (důvodová zpráva k záměru) (*)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1341/2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 512/2012)
Příloha č.4 (stanovisko ORP)
Příloha č.5 (stanovisko OSI MMP )
Příloha č.6 (zápis z jednání ze dne 16. 10. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (přebíraná TDI )
Příloha č.9 (mapy)
Příloha č.10 (zápis z jednání KNM dne 5. 11. 2013) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:663 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX