Bod č.22.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 6222/1, 14319/12, 14319/13 a 6226/3 vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 57/2012)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 269/2012)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 630/2012)
Příloha č.9 (zápis z KNM RMP ze dne 24.10.2013)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1266 ze dne 27.11.2013)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (letecký snímek)
Příloha č.14 (územní plán)
Příloha č.15 (modrá mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:627 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX