Bod č.23.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 265/7 k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (zápis z KNM RMP ze dne 17.1.2013)
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 2 Slovany)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (GP č. 1433-160/2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1256 ze dne 27.11.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:628 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX