Bod č.32.:

ST1/9 - Zpráva o provádění komunál.služeb a údržbě zeleně za I-III.Q 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q.2013)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:384 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX