Bod č.83.:

EVID/7 - Infor.zpráva k usn. vlády ČR o zařazení a nezařazení nemov. věcí do seznamu podle § 2c odst.8 z.č.172/91 Sb.,ve znění z.č.173/12 Sb.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (letecký snímek se zařazenými pozemky v k.ú. Chotěšov a Vodní Újezd)
Příloha č.2 (letecký snímek se zařazenými pozemky v k.ú. Lhota u Dobřan)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX