Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Žádost o prominutí posledních splátek půjčky TJ Lokomotiva Plzeň

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Žádost o prominutí posledních splátek půjčky TJ Lokomotiva Plzeň)
Důvodová zpráva (Žádost o prominutí posledních splátek půjčky TJ Lokomotiva Plzeň)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 711 ze dne 8. 12. 2005)
Příloha č.2 (Žádost TJ Lokomotiva Plzeň)
Příloha č.3 (Smlouva o půjčce )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1240 ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:616 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX