Bod č.77.:

KŽP/1 - Žádost Alpinum klub Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:677 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX