Bod č.79.:

OKŘ/1 - Návrh obecně závazné vyhlášky "Požární řád města Plzně"

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění přílohy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:679 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX