Bod č.5.:

RA/1 - Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje na pořízení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis (žádost) biskupa plzeňského)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:609 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX