Bod č.26.:

EVID/5 - Vyjmutí movitého a nemovitého majetku KD Peklo ze správy organizace ESPRIT- plzeňský kulturní servis, p.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 403 ze dne 5. 9. 2013)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1260 ze dne 27. 11. 2013)
Příloha č.3 (důvodová zpráva do RMP)
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 5. 11. 2013)
Příloha č.5 (tabulka č.1 - movitý majetek)
Příloha č.6 (tabulka č.2 - nemovitý majetek)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (majetek města se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:631 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX