Bod č.60.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 14189 v k.ú. Plzeň pro IA - VPS - „Havarijní zdroj pro město Plzeň”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a stanovisko OSI MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.4 (trvalý zábor s ochranným pásmem)
Příloha č.5 (mapy KN)
Příloha č.6 (KNM) (*)
Příloha č.7 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:662 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX