Bod č.66.:

MAJ/11 - Konečné vypořádání s FO a spol. IKO spol. s r.o., GRI, s.r.o. a Intec Development s.r.o. „Černice, K Plzenci – část 2, ETAPA 1“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti a souhlasy spol. IKO spol. s r.o., GRI, s.r.o., Intec Development s.r.o. a FO + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP MMP + situace TDI a situace VPS V43)
Příloha č.3 (usnesení RMP č.773 z 26. 6. 2008)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 436 z 4. 9. 2008)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 8 č. 17/13 z 30. 9. 2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.9 (geometrické plány - zřízení VB)
Příloha č.10 (zápis z KNM z 24. 10. 2013)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1203 z 14. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:668 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX