Bod č.64.:

MAJ/9 - Směna nemovitostí pro stavbu "Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni" - TJ Lokomotiva Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost TJ Lokomotiva Plzeň)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1 a MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (vyjádření ÚKR MP)
Příloha č.5 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.6 (fotografie Jacht clubu a okolí)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (mapy - pozemky ve vlastnictví města)
Příloha č.9 (mapy - pozemek ve vlastnictví TJ )
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1207/14.11.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:666 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX