Bod č.65.:

MAJ/10 - Konečné vypořádání s FO a spol. EKOSYS – RODINNÉ DOMY s.r.o. a 2 dalšími spol.– „20 rodinných domů, Cyklistická ulice, Plzeň“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. EKOSYS- RODINNÉ DOMY s.r.o. a FO, souhlasy s VB + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP, situace, vyčíslení částky na 2 sloupy VO včetně montáže)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1173 z 20. 8. 2009)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 514 z 3. 9. 2009)
Příloha č.5 (zápis z KNM z 6. 6. 2013 - KRPA INVESTMENT, a.s.)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (geometrický plán - výkup pozemku)
Příloha č.9 (geometrické plány - zřízení VB)
Příloha č.10 (zápis z KNM z 5. 11. 2013)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1243 z 27. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:667 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX