Bod č.7.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 10. 2013 do 13. 11. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 10. 2013 do 13. 11. 2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 10. 2013 do 13. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:611 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX