Bod č.67.:

MAJ/12 - Uzavření SOSB kupních na TDI a pozemky se spol. IKO stavby s.r.o. a 2 FO „ČERNICE – K PLZENCI – ETAPA 4, Výstavba TDI, řadové domy“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora a FO)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 8 č. 24/13 z 16. 9. 2013)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (zápis z KNM z 5. 11. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1244 z 27. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:669 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX