Bod č.28.:

PROP/1 - Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/16, včetně pozemku parc.č. 3979/16, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (historie prodeje) (*)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 100/2012)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 86 ze dne 5. 6. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 158 ze dne 23. 10. 2013)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 682 ze dne 27. 6. 2013) (*)
Příloha č.8 (odstoupení od žádosti p. Kalčík)
Příloha č.9 (zápis z KNM RMP ze dne 24. 10. 2013) (*)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (mapa)
Příloha č.14 (KM)
Příloha č.15 (usnesení RMP č. 1208 ze dne 14. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:633 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX