Bod č.31.:

PROP/4 - Prodej pozemku parc.č. 901/3, k.ú. Radobyčice, paní Gabriele Muchové, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 280 ze dne 3. 9. 2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 24. 10. 2013) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1211 ze dne 14. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:636 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX