Bod č.73.:

MAJ/18 - Uzavření smlouvy směnné a o zřízení věcného břemene se spol. ALPHA – BOHEMIA, s.r.o. v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti spol. ALPHA - BOHEMIA, s.r.o.)
Příloha č.2 (stanoisko ORP MMP)
Příloha č.3 (rozbor připomínek ke ZP, nabídky RK vyhledané MAJ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1051 z 18. 8. 2011)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 467 z 1. 9. 2011)
Příloha č.6 (zápis z KNM z 5. 11. 2013)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.10 (geometrický plán - zřízení VB)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1254 z 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:675 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX