Bod č.8.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2013)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2013)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2013)
Příloha č.2 (Aktualizovaný jm. seznam stav. investic OI)
Příloha č.3 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam nestav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Usn. ZMP č.316 ze dne 20.6.2013)
Příloha č.6 (Dopis MO Plzeň 4 ze dne 2.9.2013)
Příloha č.7 (Usn. ZMP č,363 ze dne 20.6.2013)
Příloha č.8 (Usn. RMP č.1238 ze dne 27.11.2013)
Příloha č.9 (Usnesení FV ZMP 16/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:612 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX