Bod č.9.:

ŘEÚ/3 - Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet MP na rok 2014 a rozp. výhled 2015-2017) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočet MP na rok 2014 a rozp. výhled 2015-2017)
Příloha č.1 (Rozpočet MP na rok 2014 a rozp. výhled 2015-2017)
Příloha č.2 (Přehled použití investičních fondů PO města)
Příloha č.3 (Přehled prostředků zaprac. v návrhu rozpočtu na rok 2014 a RV 2015 v souvislosti s projektem Plzeň - EHMK 2015)
Příloha č.4 (Dlouhodobý finanční plán v letech 2018-2023 vztahující se k rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Akt. dokument "Strategické záměry rozvoje města")
Příloha č.6 (Usn. ZMP č.551 ze dne 7.11.2013)
Příloha č.7 (Usn. RMP č.679 ze dne 27.6.2013)
Příloha č.8 (Oznámeni PMDP, a.s. o předběžném odhadu prokazatelné ztráty na rok 2014)
Příloha č.9 (Usn. RMP č.1239 ze dne 27.11.2013)
Příloha č.10 (Přehled transferů jiným organizacím v letech 2013 - 2017)
Příloha č.11 (Usnesení FV ZMP 18/2013)
Předloženo na stůl (Nový krycí list) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:613 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX