Bod č.24.:

EVID/3 - Svěření technického vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních vozidel do správy SIT MP

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost od České republiky - Ministerstvo vnitra)
Příloha č.2 (Foto)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 24. 10. 2013)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1199 ze dne 14. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:629 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX