Bod č.6.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1-změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2-připomínky MO)
Příloha č.3 (příloha č. 3-zápis ze zasedání Komise RMP pro statut a integraci obcí)
Příloha č.4 (příloha č. 4-zápis z Právní komise RMP )
Příloha č.5 (příloha č. 5-části pozemku parc. č. 32/1, k. ú. Litice u Plzně)
Příloha č.6 (příloha č. 6-znění Statutu se zapracovanými změnami)
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění - změnová vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:610 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX